MÅLAT DIGITALT TRYCKT

TRYCKT

Brochyr Zoezi - enkla lösningar

ZOEZI

Zoezi är ett företag i Linköping som säljer datasystem till gym och friskvårdsanläggningar. Jag tillsammans med Karin Nilsson, Sebastian Genas och Simon Lundqvist fick uppgiften att skapa en broschyr, två rollups, illustrationer och facebookmaterial till företaget. De ville ha det enkelt och informativt och hade redan en logotyp som vi skulle använda. Vi valde att fota på ett av gymmen som anväder Zoezis system och använde dessa bilder mycket i materialet för att skapa en enkel och inbjudande känsla till framtida kunder. Efter detta har jag själv fortsatt att göra en del material åt företaget.

Tävling poster till Linköping City Airport

LINKÖPING CITY AIRPORT

I kursen visuell retorik fick vi ett uppdrag från Linköping City Airport. Det var en tävling där vi skulle skapa en poster med studenter vid LiU som målgrupp som flygplatsen kunde använda i sin marknadsföring. Vi valde att använda ett foto på den berömda märkesbacken som alla studenter känner igen och placera in ett känt monument från någon annanstans i världen i bilden. Vi använde sedan copyn för att spela på att det var nära till flygplatsen och därav också nära till hela världen. Vår design valdes ut till den sista gallringen men slutade inte som segrare.

I min grupp var Alice Nguyen, Frida Kronkvist, Gustaf Fröhlin, Hanna Björkman, Lucas Westerlund och Matilda Jenzén.

Projekt diam programblad

DIAM

Diam var ett projekt i kursen Grafiskt Designprojekt som genomfördes i grupp med tre andra studenter (Karin Nilsson, Sebastian Genas och Simon Lundqvist). Uppgiften bestod av att skapa grafiskt material till en mediakonferens med temat ”designpraktik i akademisk miljö” med LiU som avsändare. Materialet skulle bestå av en logga där även namnet skulle tas fram, en inbjudan, ett program och en grafisk manual. Vi valde att även göra programmet i digitalt format för deltagarna skulle kunna ha det lättillgängligt direkt i telefonen. En annan grupps material valdes dock tillslut till konferensen.

Projekt billboard Norrköpings Kommun

SOCIOTOPSKARTERING

I kursen Grafiskt Designprojekt var en av uppgifterna att designa en stadstavla på uppdrag från Norrköpings Kommun. Tavlorna skulle sättas upp för att uppmärksamma invånarna på en undersökning där de kunde vara med och påverka stadens grönområden och parker. Min grupps idé var att använda namnen på parker som redan finns i Norrköping och kombinera dem med "orealistiska" foton för få invånarna att reagera och börja drömma om hur det skulle kunna se ut. Projektet gjordes i grupp med tre andra studenter (Karin Nilsson, Sebastian Genas och Simon Lundqvist) Kommunen valde dock att ta inspiration från en annan grupps koncept.

Poster kök, poster kitchen

FOOD POSTER

Som ett hobbyprojekt försökte jag att skapa en enkel poster som passar i köket. Jag tog inspiration från flera andra posters och min version blev designmässigt lite väl lik vissa andra men har en annan copy som jag tyckte passade bättre och var roligare.

Logo Software by Ludvig

SOFTWARE BY LUDVIG

Till det enskilda företaget Software by Ludvig skapade jag en enkel, modern och personlig logotyp som samtidigt visar vad företaget jobbar med.

Projekt fiktivt vandrarhem, Airhostel

AIRHOSTEL

Mitt första individuella skolprojekt var att skapa en logo, ett magasinuppslag och en annons för det fiktiva vandrarhemmet Airhostel. Jag valde även att skriva alla texter i materialet istället för att använda placeholdertext för att det skulle se mer realistiskt ut (och för att jag tycker att det är kul att skriva). I logotypen använde jag en fågel och färgen grön för att visa på vandrarhemmets närhet till naturen. Formen av fågeln återanvände jag även i annonsen för att skapa lite spänning i designen och återkoppla till logotypen.

Projekt fiktivt företag, Octo Apps

OCTO APPS

I en introduktionskurs i Grafisk Design var uppgiften att skapa material till ett fiktivt företag. Jag valde ett företag som utvecklar appar och döpte det till Octo Apps. Jag använde formen av en appikon som utgångspunkt både i logotypen och i det övriga bildspråket för koppla ihop formspråket med vad företaget jobbar med.

Karta över Norrköping, Östergörland och Kil, Värmland, A2/A3 Poster

KARTOR

Det började med att jag gjorde en karta över Kil, min hemort, då jag inte kunde hitta en poster över den orten.

Sedan ville jag även göra en över Norrköping, där jag bor nu, men då försökte jag att sätta min egen stil på den för att den skulle skilja sig från mängden.